‌سند توسعه اقتصاد دریامحور، نقطه عطفی در سیاستهای دریایی

علی اکبر صفایی در نشســت خبری افزود: این سند بالادستی میتواند همه فعالان حوزه دریا را حول خود همگرا و مسیر حرکتمان را کاملا شفاف کند. صفایی خاطرنشــان کرد: تهیه و تدوین این سند نشان میدهد دریا به عنوان یکی از مهمترین پیشــرانهای اقتصادی کشور است.وی گفت: پس از آن تهیه طرح جامع دریامحور با انجام مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو در اقتصاد دریایی، اخذ نظر از همه فعالان، نخبگان، انجمن ها و دستگاههای دولتی در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ماحصل آن اکنون به یک سند پیشنهادی تبدیل و به هیات دولت ارسال شده و به محض تصمیم گیری در هیات دولت، اجریی خواهد شد. وی از ایجاد نرم افزار یکپارچه و جامع بندری خبر داد و اظهار داشــت: این نرمافزار میتواند همه خدماتی که فعالیتهای بندری کشــور را در هماهنگی با همه ارگانها، بخش خصوصی و دستگاهها هماهنگ کند.صفایی بیان داشت: در کنار آن، پنجره صدور مجوز تاسیس شرکتها، فضایی کاملا شفاف برای ارائه خدمات در حوزه بندری و دریایی فراهم خواهد کرد.وی گفت: از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون ۱۰۵ پروژه دریایی به ارزش ۱۲۰هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی یازمان به بهره برداری رسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.