خرید شب عید با کارت اعتباری بدون سود

پیش بینی ها بر این است که بیش از 250 نمایشگاه عرضه ویژه کالا و بیش از 20 هزار واحد صنفی در این طرح ملی مشارکت داشته باشند. در این طرح قرار است کالاهای با کیفیت و ارزان قیمت عرضه شود
و همچنین عموم مردم این فرصت را داشــته باشــند که کالاهای مورد نیاز خود را در شب عید به صورت اعتباری تا ســقف 20 میلیون تومان از واحدهای صنفی و نمایشگاهها خریداری کنند. قرار بود این طرح
از 15 بهمن ماه آغاز شود. بدین سبب روز گذشته وارد سایت عید تاعید شدیم تا این موضوع را بررسی کنیــم. در این طــرح تعداد زیادی از واحدهای صنفی ثبت نام کرده بودند که به صورت تقریبی تعداد 264
واحــد صنفی ثبتنام کرده بودند و همچنان هم امکان ثبتنام برای واحدهای صنفی متقاضی وجود دارد. بر این اســاس 31 رشــته فعالیت و خدمات تعریف شده که قابلیت اســتفاده به صورت اعتباری را دارد. به
همین دلیل این جشنواره فرصت بسیار مناسبی است تا شهروندان مایحتاج مورد نیاز خود را با قیمتهای مناسب خریداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.