رشد ۲۰ درصدی تولید بنزین در دولت سیزدهم

تولید، فروش و ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروکربنی، یکی از اهداف کشورهای بهرهمند از این منابع است؛ همچنین توجه به امنیت پایدار انرژی از مهمترین اصول مدیریت این حوزه در هر کشوری محسوب میشود؛ با این حال طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شدت مصرف انرژی در کشور نزدیک به دو برابر استاندارد جهانی است. این موضوع نشان میدهد کشور دچار بد مصرفی انرژی شــده و با ادامه این مسیر، تمام منابع
هیدروکربنی کشــور بدون ایجاد ارزش افزوده چندانی اتالف خواهد شــد؛ به گواه بسیاری از کارشناسان، راه حل این مساله، بهینه سازی مصرف در کنار افزایش تولید است؛ از طرفی بهینه سازی چالش هایی دارد که برای حل آن چالش ها ابتدا باید در سطح عالی مدیریتی کشور، ساختاری واحد شکل بگیرد تا به وسیله آن بتوان مشکلات مربوطه را مرتفع کرد. بر اساس این گزارش، در پرونده فجر نفت قرار است، اقدامات مهم دولت سیزدهم را بررسی کنیم. با توجه به کسری روزانه ۱۳ میلیون لیتری بنزین در کشور، دولت سیزدهم ۲ راهکار غیرقیمتی کاهش سهمیه دوم بنزین کارت سوخت شخصی و ساماندهی کارت سوخت جایگاهها را برای مقابله با قاچاق بنزین اجرایی کرد. در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمیشود ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارتهای سوخت به تعداد بالا به سمت استان های مرزی منتقل میشود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی میشود که مشخصا صرف قاچاق میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.