خداحافظی با مجوزهای کاغذی در اقتصاد

بهبود فضای کسب وکاربه عنوان یکی ازمطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی ازابتدای دولت سیزدهم در دستورکار جدیدستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است. بر همیناساسقانونیکه سال‌ها بر زمین مانده بود، درمدت دو ئسال فعالیت دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده است به طوری که تا پایان سال با مجوزهای کاغذی خداحافظی می‌کنیم. بدین ترتیب بخشهای مختلف قانون بهبود فضای کســب و کار پس از چندین سال اجرایی شده است و هم اکنون وارد فاز نهایی خود که همان تبدیل مجوز کاغذی به مجوزهای الکترونیک و شناسه یکتاست، رسیده است.طبق آماری که ازسوی وزیراموراقتصادی و دارایی در روز 19 بهمن ماه اعلام شده بود، حدود
یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه. برخی از دستگاهها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.