کیروش « افسانه زنده فوتبال ایران»

رســانه اســپانیایی در گزارشــی به احتمال شگفتی ســازی ایران در جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخت. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲با تیــم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت می کند. در آســتانه این تورنمنت بزرگ بازگشــت کارلــوس کی روش بــه روی نیمکت ایران و امیدآفرینی برای صعود از مرحله گروهی باعث شده تا رسانه های خارجی به معرفی کی روش بپردازند. نشریه «mediotiempo» اسپانیا با تیتر «کی روش افسانه زنده فوتبال» به احتمال شگفتی سازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲قطر پرداخت. این رســانه اسپانیایی، نوشت: کارلوس کی روش این مربی بزرگ با تیم های ملی کلمبیا و مصر در روند صعود جام جهانی به قطر ناکام ماند اما ایران با او تماس گرفت تا چهارمین جام جهانی متوالی خود را تجربه کند. کارلوس کیروش ( متولد نامپولا، موزامبیک، ۱مــارس )۱9۵3در پاســخ به کســانی که توانایی های او را زیر ســوال می بردند، پس از شکست ۰-۱مصر مقابل سنگال، گفت: “من یکی از بهترین مربیان جهان هستم”. او در بــازی های پلــی آف CAFراه یابی به جــام جهانی قطر، گویی می خواســت دوران حرفه ای غنی خود را به همه یادآوری کند، که باعث شده او برخی از بهترین فوتبالیست های تاریخ را کارگردانی کند. با این حال، سخنان او بــی نتیجه ماند زیرا تنها چند روز بعد، فراعنه در ضربات پنالتی جنجالی از جام جهانی کنار گذاشته شدند. در این بازی به خاطر لیزرهایی که هواداران سنگال به صورت بازیکنان مصری می انداختند، باعث شد تا این بازیکنان پنالتی خود را خراب کنند، و این بازی جنجال ســاز شد. این مربی پرتغالی که سه جام جهانی متوالی با پرتغال در جام جهانی آفریقای جنوبی۲۰۱۰ و بــا ایران در جام های جهانی برزیل ۲۰۱۴و جام جهانی روسیه ۲۰۱8را تجربه کرده بود، بــرای پایان دادن به یک روند پر پیچ و خم که در آن با کلمبیا نیز شکست خورده بود، دوباره به ایران پا گذاشت.کارلوس کی روش سازنده پروژه ها، همان پروژه ای که در پرتغال دو نسل از قهرمانان جهان زیر ۲۰سال ( ۱989و)۱99۱ از جمله لوئیس فیگو، روی کاستا، فرناندو کوتو، ژائو پینتو و آبل ژاویر تربیت کرده بود، در ایران هم همین کار را کرد و به احتمال بازگشت دوباره به ایران و اســتفاده از نسلی که ترتیب داد این کار را انجام داد.تا اینکه فدراسیون فوتبال ایران دوباره او را دید. ۷۵روز مانده به جام جهانی به طور غیرمنتظره فدراسیون ایران تصمیم گرفت دراگان اسکوچیچ کروات را کنار بگذارد، علیرغم اینکه او در گروه Aمسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲تنهــا با یک باخت به راحتی راهی جام جهانی شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.