بورس به شدت جذاب خواهد شد

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه باشد. وقتی موج فروش در یک بازار به راه می افتد، همه افراد فعال در آن بازار پا پس کشیده و این وضعیت به شــدت و سرعت و در همه بازار اتفاق می افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا بوده و با فعالیت بازارگردان های حرفهای می توانند حتی در بازار نزولی هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند اما این اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق میافتد که ارزش بازار کمی دارند.بازار سرمایه ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و در هفته های اخیر با ریزشهای پی در پی مواجه شــده است، اما این ریزشها به معنای این نیست که قرار است همیشه وضعیت بورس همین گونه باشد. تئوری اقتصادی وارن بافت برخی از ســرمایه گذاران بورس تنها وضعیت بنیادی شــرکت را بررسی کرده و با پیش بینی وضعیت بنیادی یک ســهم را خرید یا فروش می کنند، البته این نوع افراد همیشه گزارشهای ماهانه شرکتها را بررسی کرده و به صورت مالی های شرکت به ویژه صورتمالی ۶ماهه و یک ســاله نگاهی ویژه دارند و آن قدر این کار را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر رسیده و می توانند بهتر از تکنیکالیستها قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنند. نگاه کردن بورس از نگاه بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر برای افرادی ممکن است که سرمایه کلان داشته و به صورت هدفمند سهمی را خرید یا فروش می کنند، البته افرادی نیز هستند که با سرمایه خرد نگاه بنیادی به یک سهم داشته و توانسته اند در مدتی نه چندان طولانی سرمایه خود را ۱۰تا ۳۰برابر کنند. بورس به شدت جذاب خواهد شد افراد حرفه ای و با تجربه بورس همیشه سابقه ریزش و رویشهای بورس را داشته اند، از ســال آخر دولت اصلاحات گرفته تا سال آخر دولت احمدی نژاد و روحانی، این نوع افراد به هیچ وجه با ریزش بورس از بازار دل نکنده و همیشه منتظر سودهای کلان بازار هستند، اما نکته اینجاست این افراد یا وارد مقوله سهامداری عمده شده اند و نوسان یک تا چهار ساله بورس در تصمیمات آنها مؤثر نیست و یا فعالیت بین بازاری را آموخته و در دوران رکود و ریزش استراتژیهای مختلف برای معاملات دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.