افزایش 4میلیونی هزینه ساخت مسکن در یک سال اخیر

در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن مواجه بودیم هزینه های ساخت از حدود متری ۵میلیون تومــان به حــدود متری ۹میلیــون تومان رسیده است. یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرســازی بعضــا درخصوص برنامه ریزی و سیاست ورزی پروژه نهضت ملی مسکن ایده می دهند اما به نظر می رسد توجه چندانی به وضعیت بازار مسکن ندارند. فرشــید پورحاجت اظهار کرد: نمی شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ســاخت یک میلیون واحد مســکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهمترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا که ۱۳درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷درصد اشتغال و ۲۵درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن وابستگی و چسبندگی دارد. وی افزود: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مســکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می شد با حدود متری ۵میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه ها به حدود متری ۹میلیون تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوکهای ســقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.