بازیکنانی که کی روش امید به درخشش آنها دارد

روزنامــه الوطن قطر از رویای ایــران در جام جهانی ۲۰۲۲سخن به میان آورد و تاکید کرد که کیروش امید زیادی برای تاریخ سازی در جام جهانی دارد. به نقل از الوطن، تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم های است که در جام جهانی ۲۰۲۲قطر حضور دارد ایــران در گروه دوم با تیــم های انگلیس، آمریــکا و ولــز هم گروه بوده و در ششــمین حضــور خود در جام جهانی بــه دنبال تاریخ ســازی است و رویای صعود به مرحله بعد این رقابتها را دارد. سردار آزمون امید اصلی ایران برای گلزنی در جام جهانی اســت. این بازیکن در انتخابی جام جهانی با زدن ۱۰گل بهترین عملکرد را داشــت. او در ۶۸بازی ۲۱گل برای تیم ملی فوتبال ایران به ثمر رسانده است. آزمون بعد از درخشش در لیگ روسیه بود که راهی لورکوزن شد اما در این تیم تنها هشت بار به میدان رفته و چند بازی را به خاطر آسیب دیدگی از دست داده است. آزمون به خاطر مهارت و سرعتی که دارد لقب مســی ایران را یدک می کشد و این توانایی را دارد که به یکی از بهترین های تاریخ فوتبال این کشور تبدیل شود. روزنامه الوطن در ادامــه از چهار بازیکنی ســخن به میان آورد که سابقه حضور در لیگ ســتارگان قطر را دارند و کی روش امیدوار به درخشش آنها در جام جهانی است. الوطــن نوشــت: در تیــم ملــی فوتبال ایــران بازیکنانــی حضــور دارند که ســابقه حضــور در لیگ ســتارگان قطــر را دارند؛ از جملــه محمــد حســین کنعانــی زادگان که در الاهلی نمایش خوبی داشــته اســت و باوجود آنکه یک مدافع اســت اما ضربات آزاد و پنالتــی تیم را می زنــد؛ یا علی کریمی که ســابقه حضور در الدحیل را دارد و اکنون در لیگ ترکیه اســت؛ یا رضاییان که در السیلیه خوش درخشــید؛ و در نهایت مهدی طارمی که با پیراهن الغرافــه به میدان رفت و اکنون گلزن نخست پورتو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.