زیان 240هزار میلیارد تومانی خودروسازان

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خودرو پیشانی کار سازمان است، گفت: زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان می شود. حسین قربان زاده در دومین نشست هماندیشی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلســاتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است. وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش نویس رسیدیم که برای جمع بندی نهایی باید کارشناسان نظر می دادند. رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در این جلسه موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم. اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت گذاری و زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان می شود، عمل کند. قربان زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل نظر رسید و این نقشه که ایستگاههایی داشته باشد و اینکه این ایستگاهها در چه زمانهایی باشد، با نظر کارشناسان تأمین شود. همچنین نقد جدی به خودسهامداری خودروسازان مطرح شده است و اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ البته در مورد شرکت ســایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.وی اضافه کرد: سازمان خصوصی ســازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشــته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی می شود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.