دولت روی صادرات برق برنامه ریزی کند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است صادرات برق یکی از مسیرهای فروش در بازار بین المللی بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان و قراردادهای پیچیده و معمولا بدون چالش سیاسی است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به امکان برنامه ریزی برای خرید گاز از روسیه و صادرات برق از کشور، گفت: صادرات برق یکی از مسیرهای فروش در بازار بین المللی بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان و قراردادهای پیچیده و معمولا بدون چالش سیاسی است. علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره پتانســیل های صادرات برق ایران تصریح کرد: ایران پتانسیل لازم برای صادرات برق به اروپا را دارد یعنی همانگونه که می تواند هاب حمل ونقل هوایی و نقطه اتصال خاور دور و اروپا در حمل ونقل هوایی باشد، قادر است برق موردنیاز اروپا را تامین کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، پهناور بودن، اختلاف خط افق دو ساعته، دمای بالا در بسیاری نقاط و الگوی مصرف متفاوت در شمال و جنوب، پتانسیل این وجود دارد که هم بالانس کننده و هم هاب انتقال انرژی در کل منطقه و حتی کل اروپا باشیم. کلاهی افزود: به علاوه اینکه پتانســیل بالایی بــرای احداث نیروگاه های تولید برق خورشیدی داریم. بیش از ۵۰گیگاوت ظرفیت برق خورشیدی ایران است که اگر روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد می توانیم نقش یکی از مراکز تولید انرژی پاک و تولید فلزات پاک را بازی کنیم. وی درباره امکان اتصال به شبکه برق ایران به تاجیکستان و آذربایجان نیز گفت: کشور تاجیکستان پتانسیل برقابی بالایی دارد اگر بخواهد مستقیم به آذربایجان متصل شود باید از ترکمنستان عبور کند که شاید مسائل سیاسی داشته باشند، به طور کلی اتصال شبکه کشورهای مختلف به یکدیگر از طریق خطوط DCو کابلهای زیردریایی حتی در ایالتهای امریکا بسیار پررنگ است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اکنون دنیا به سمت برق تجدیدپذیر می رود و ویژگی کلیدی و تفاوت برق تجدیدپذیر با برق حرارتی این اســت که نیروگاه حرارتی در هر مکانی امکان احداث و قابلیت خاموش و روشن کردن با تمهدیات خاص دارند؛ اما زمان و مکان تولید برق از تجدیدپذیرها در اختیار خود نیست، به همین دلیل کشورها باید به هم متصل شوند تا یکدیگر را بالانس کنند، درواقع اوج و زمان کاهش مصرف یکدیگر را پوشش دهند و زمانی که کشوری مصرف ندارد مازاد تولید را به کشور دیگر انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.