حرکت منفی بورس با دغدغه های تکراری

در معاملات بازار سرمایه، جو منفی غالب بود و اغلب نمادهای بزرگ و مهم بازار در بازه منفی معامله شدند. در این میان همچنان معاملات پرحجم در صندوقهای با درآمد ثابت مشهود بود. بورس همچنان با د غدغه های قبلی مواجه بوده و شــرایط ناپایــداری دارد. ابهام و حتی ناامیدی در مورد سرنوشت مذاکرات احیای برجام، سرگردانی در مورد سرنوشت قیمت گذاری دستوری، هراس از تغییرات شدید برای تعیین نرخ گاز و خوراک صنایع و ادامه دار شــدن ناآرامی ها، از جمله مســائلی است که در ماههای اخیر بورس را تحت تأثیر قرار داده است. قطعنامه اخیر شورای حکام و تلاش برای فشار به ایران از طریق پرونده هسته ای که بهانه ای برای تحریم بیشتر کشور خواهد بود، گرچه پیش ازاین در برآوردهای بورسی مدنظرقرار می گرفت اما اکنون با ضریب اهمیت بیشتری، فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است. در این میان تلاشهای ســازمان بورس برای حمایت از این بازار و کمک به تثبیت وضعیت آن نیز گرچه شــاخص کل را از منطقه دور کرده؛ اما همچنان هدف غایی آن یعنی بازگشت آرامش به معاملات ناکام بوده است. در معاملات بازار ســرمایه، جو منفی حاکم بر بازار باعث شد شاخص کل 20هزار و ۴23واحد معادل 1.۴۴درصد افت کند و با شکســت حمایت 1.۴میلیون واحدی، به رقم یک میلیون و 393هزار و 150واحد برسد. بررسیها نشان می دهد از مجموع 338نماد بورسی در معاملات امروز 2۴7نماد در بازه منفی، 6نماد بدون تغییر و 85نماد در بازه مثبت معامله شدند. همچنین در فرابورس ایران، از مجموع 309نماد قابل معامله، 211نماد در بازه منفی، 5نماد بدون تغییر و 93نماد در بازار مثبت معامله شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.