آغاز مسافرگیری تجاری متروی کرج و تهران درآینده نزدیک

سید علی حسینی-البرز | شهردار کلان شهر کرج گفت: با تکمیل ایستگاه شهید سلطانی و بهره برداری از آن طی آینده ای نزدیک، روند تکمیل
متروی کرج و تهران نهایی شده و با تحقق مسیر ارتباط ریلی با پایتخت، مسافرگیری تجاری آغاز می شود

مهرداد کیانی همراه با سید مرتضی اعتصامی عضو شورای اسالمی این کالن شهر به
صورت سرزده از آخرین مراحل تکمیل ایستگاه شهید سلطانی مترو بازدید به عمل
آورد و طی سخنانی اظهار داشت: به موازات تکمیل این ایستگاه مهم و محوری، سه
ایستگاه میدان امام حسین ع چهارراه مصباح و چهارراه هفت تیر نیز به سرعت
در حال تجهیز و ســاخت ابنیه هستند و در آینده ای نزدیک بهره برداری از قطار
شهری به صورت تجاری و مشابه مترو در دیگر کالن شهرها آغاز می شود. وی گفت:
این اتفاق بزرگ و مبارکی است؛ پروژه مترو بیش از دو دهه به صورت نیمه تمام باقی
مانده بود و پس از تالش ها در دوره گذشته، در دوره کنونی روند اقدامات و پیگیری
ها و تخصیص اعتبارات کلان تکمیل و نهایی شــد و پس از افتتاح چند ایســتگاه،
در آینــده ای نزدیک متروی کرج و تهران به عنوان مهمترین حلقه این زنجیره به
یکدیگر متصل شده و جابجایی مسافرین همه روزه و در ساعات صبح الی شب انجام
خواهد شد. کیانی عنوان کرد: قطار شهری زیرساختی مهم در حمل و نقل عمومی
به شمار می رود و به ویژه با افزایش ترافیک و آلودگی هوا در کالن شهرهای کشور،
انجام سفرهای درون شهری از طریق زیر زمینی می تواند در کاهش مشکلات موثر
باشد و اراده ما نیز تسریع در تحقق این مهم می باشد. همچنین اقدامات لازم برای
خریداری واگن های جدید و انتشار اوراق مشارکت جهت تامین مالی انجام شده است.
نقطه اتصال متروی کرج و تهران در آستانه بهره برداری
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج ساخت مراحل تکمیلی ایستگاه
شهید سلطانی به عنوان نقطه اتصال متروی کرج و خط پنج متروی تهران خبر داد.
خلیل کوزه کنانی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه قطار شهری کرج اظهار
کرد: ایستگاه شهید سلطانی بعد از ماه ها تلاش بیوقفه به پیشرفت سازه رسیده و
وارد مرحله نازک کاری شده است. وی افزود: خوشبختانه این پروژه با سرعت قابل
قبولی در حال تکمیل است. رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج بیان
داشت: هدف ما این است که تا آخرسال طول متروی کرج را به ۱۲ کیلومتر برسانیم
و متناسب با نقدینگی و درصد جذب بودجه، تجهیزات خریداری کنیم. کوزه کنانی
گفت: با پیگیریهای انجام شده در حال حاضر مشکل نقدینگی برای تکمیل قطار
شهری کرج نداریم و پیگیر این هستیم که بتوانیم تعداد رامهای قطار را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: با خرید قطارهای جدید، شهروندان میتوانند با سر فاصله کمترین ایستگاههای مد نظر خود جا به جا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *