آمارخانه‌های لوکس دردست شهرداری‌ها

اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت از سال 99 در قوانین بودجه سالانه وجود داشت اما دولت قبل ضوابط اجرایی آن را تصویب نکرده بود و با وجود قانون در دو ســال 1399 و 1400 طبق آمارهای رســمی
ســازمان امور مالیاتی، درآمد ناشــی از این محل صفر بوده است. پس از امتناع دولت قبل از تصویب دریافت مالیات از خانه های لوکس در سالهای 99 و ،1400 دولت سیزدهم آن را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس قانون
بودجه ســال 1402 دولت موظف است از واحدهای مسکونی و خانه های لوکس که ارزش آنها از 20 میلیارد تومان بیشــتر باشد مالیات بگیرد. بر اســاس این مصوبه، خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از 20 میلیارد
تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشود. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر ســال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مســکونی اند و در 10
سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی هستند. خانه های لوکس و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *