آنچه كه در بازدید از فولاد مباركه مشاهده كردم همگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است

مدیرکل دفتر ویژه سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از فولاد مبارکه گفت: آنچه که در بازدید از مجموعه فولادمبارکه مشاهده کردم همگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که طی چند سال اخیر بر حمایت از تولید، اشتغال آفرینی و رشد و توسعه تاکید فرموده اند. مدیرکل دفتر ویژه سازمان بازرسی کل کشور که روز شنبه 29 مهرماه به همراه جمعی از کارشناســان این سازمان از فولاد مبارکه بازدید میکرد، در مصاحبه با خبرنگار فــولاد گفت: آنچه که در بازدید از مجموعه فولاد مبارکه مشاهده کردم همگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که طی چند ســال اخیر بر حمایت از تولید، اشتغال آفرینی و رشد و توسعه تاکید فرمودهاند. مدیریت ایرانی که به نحو احسن در مجموعه فولاد مبارکه بکار گرفته شده برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار است سعید بابازاده افزود: مدیریت خوبی که فولاد مبارکه در این کارخانه معظم ایجاد کرده است نمونه بارزی است از فکر، تلاش و مدیریت ایرانی که به نحو احسن در این مجموعه بکار گرفته شده و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار است کارکنان فولاد مبارکه نشان دادهاند با همین منابع داخلی میتوان بهترین خروجی و بهترین ثمره
را برای کشور به بار آورد. فولاد مبارکه در زمینه تولید ناخالص ملی و اشتغال آفرینی نیز نقش ارزنده ای ایفا کرده است وی با تأکید بر این که فولاد مبارکه در زمینه تولید ناخالص ملی و اشتغال آفرینی نیز نقش ارزندهای ایفا کرده است، ادامه داد: طرحهای توسعه فولاد مبارکه از جمله نیروگاه و نورد گرم شماره ۲ این شرکت در کنار ســایر فعالیتها موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این کارخانه بزرگ و صنعت کشور را فراهم آورده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *