آیا بازار سهام شانس صعود خواهد داشت؟

بعد از اظهــارات رئیــس جدید بانــک مرکزی عکس العمل شدید و البته منفی بازار سرمایه دور از ذهــن نبــود. اما با ایــن حال کاهش هیجانات سرمایه گذاران در جریان معاملات روز دوشــنبه بازار ســهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را یادآوری می کند که بازار این روزها هوشمندتر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی پایه و اساس سیاست گذاران را تنها مبنای معاملات خود قرار دهد. اهالی بازار نیز در مقایســه با قبل رفتار سنجیده تری دارند که بر این اساس احتماال عمده سرمایه گذاری خود را به صنایعی اختصاص دهند که به این نرخ ارتباط کمتری داشته باشد.بنابراین انتظار میرود بازار سهام در نهایت با سختی فراوان و فراز و نشیب های متعدد و محدود از چالش ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز عبور و با گذر از موانع موجود سطوح بالاتری را لمس کند؛ چراکه در روزهای آینده نقش گزارش عملکرد شــرکت ها و گزارش ها میان دوره مجددا در بــازار افزایش یافته و احتمال بورس تهران با پتانسیل گزارش های خوب و در نظر گرفتن شرایط ارزی کنونی مسیر خود را تثبیت خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *