‌آیا‌ نرخ‌ سود‌ بانکی‌ بالا‌ می‌رود؟

اگر چه آخرین داده های بانک مرکزی نشــان می دهد نرخ سود بین بانکی تا حدی کاهش یافته؛ اما هنوز این گمان وجود دارد که ممکن است نرخ سود بازار پول افزایشی را داشته باشد. شواهد نشان می دهد سه زاویه اصلی این بحث شامل انتظارات تورمی، اقتصاد سیاسی تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده و نیز رویکرد سیاستگذار پولی در هدفگیری مقــدار (و نه قیمت) پول است که فعلا هیچ کدام از این سه زاویه آلارم افزایش سود بانکی را روشن نمی کند. اما نکته مهم در این مورد آن است که عدم تغییر نرخ سود به معنی انبساط پولی توسط بانک مرکزی نیســت و چنان که در آمارهای پولی فرودین نیز مشــاهده کردیم و آمار بانکهای بورسی در اردیبهشــت نیز تداوم آن را تایید می کند، فعلا روند تسهیلات دهی بانکها متوقف شده و فاصله زیادی از ارقام سال گذشته خود دارد که معنایی جز سیاست انقباضی گسترده بانک مرکــزی ندارد. طی روزهای اخیر مجددا بحث افزایش نرخ ســود بانکی شنیده می شود که آخرین داده های بانک مرکزی از تحولات سود بازار بین بانکی نشان می دهد نه تنها افزایشی در این متغیر اتفاق نیفتاده بلکه برعکس شاهد کاهش جزئی آن نیز بوده ایم. با این حال مساله اساســی که وجود دارد آن اســت که حرکت خلاف جهت نرخ ســود بین بانکی می تواند به گمانه زنی های مذکور پایان دهد؟ به عبارت دیگرما باید منتظر بالا رفتن نرخ ســود بین بانکی باشیم یا آنکه افزایش نرخ سود در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد؟ در این گزارش سه زاویه اصلی این مساله را مرور خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *