ابهام در چگونگی عرضه خودروهای وارداتی

با وجود اینکه عشقی اعلام کرد عرضه های خودروهای وارداتی در بورس کالا با رعایت مقررات هیات پذیرش بورس کالا انجام خواهد شد. اما همچنان تاریخ عرضه و تکلیف
مابه تفاوت مشخص نیست. از زمانی که آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد، وعده عرضه این خودروها در بورس کالا سر زبانها افتاد اما با گذشت پنج ماه و با وجود تعیین شدن چند تاریخ برای اجرای این موضوع، عرضه خودروهای خارجی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. بند دو آیین نامه واردات خودرو بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تاکید کرده و در ادامه آمده بود که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش فوب را به گونه ای تأمین کند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل ســود عادلانه باشــد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحســاب ســود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *