احتمال برگزاری انتخابی بین یزدانی و قاسمپور

محمود رضایی ایده روز | مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: امیرحسین زارع از ناحیه چشم کمی دچار مشکل شد اما خدا را شکر الان وضعیت
بهتری دارد و تمرینات را شروع کرده است.

اباذر اسالمی مربی تیم ملی کشتی آزاد درباره آخرین شرایط تیم ملی گفت: اردوی تیم ملی در حال برگزاری است،
خدا را شکر اردوی خوبی داریم و کشتیگیران تمرینات را به صورت مداوم پیگیری میکنند. در این اردو حسن یزدانی را
در کنار تیم نداریم. با توجه به شرایط خاصی که این کشتیگیر دارد قرار شد تا قبل از مسابقات مجارستان تمریناتش را
به صورت شخصی و زیر نظر مربی اختصاصی اش پیگیری کند. بعد از مسابقات مجارستان تکلیف یزدانی مشخص خواهد
شد و اگر شرایطش مساعد باشد کادر فنی در مورد او تصمیم نهایی را میگیرد.
وی در پاســخ به این سوال که حسن یزدانی بعد از مسابقات رنکینگدار مجارستان به اردوی تیم ملی اضافه خواهد
شد یا خیر، گفت: اردوی بعدی تیم ملی در مازندران است و به احتمال خیلی زیاد حسن یزدانی در این اردو به تیم ملی
اضافه خواهد شد. البته همانطور که گفتم همه چیز بستگی به شرایط او در مسابقات مجارستان دارد، اما عدم حضور او
در اردوی بعدی تیم ملی درست نیست. او در این اردو هم قرار بود در کنار تیم باشد اما با توجه به اینکه پیگیر مراحل
درمانی خود بود با اجازه کادر فنی در کنار تیم نبود. اما قطعاً در اردوی بعدی همراه ما خواهد بود.
مربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد شرایط امیرحسین زارع که درگیر عفونت چشم شده است، خاطرنشان کرد: خدا را
شکر امیرحسین شرایط خوبی دارد. او از ابتدا در اردوی تیم ملی بود اما کمی از ناحیه چشم دچار مشکل شد که تحت
نظر پزشک قرار گرفت و خدا را شکر شرایطش بهتر شد. زارع فقط یک روز به دلیل اینکه حالش خوب نبود در تمرین

حاضر نشــد. اما الان شرایطش خوب است و خدا را شکر تمرینات بدنسازی اش را
پیگیری میکند. عفونت چشــمش هم در حال برطرف شدن است. امیرحسین از
همان ابتدا در اردوی تیم ملی بود و تنها یک روز تمرین نکرد، اما از همین امروز
باز شروع کرده و قطعاً در روزهای آتی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.
اســامی در پاسخ به این سوال که تنها حسن یزدانی به مسابقات رنکینگ دار
مجارستان اعزام میشود، خاطرنشان کرد: چند تا از کشتیگیران رده امید هم به
این مسابقات اعزام خواهند شد. البته هنوز اسامی آنها نهایی نشده است. ما اسامی
را دادیم اما چون برخی از این کشــتیگیران برای جام تختی هم باید حضور پیدا
کنند هنوز تصمیم نهایی را نگرفتیم.
وی در مورد شــانس کسب سهمیه برای علیرضا سرلک گفت: مسابقات ترکیه
آخرین شانس کسب سهمیه برای حضور در المپیک پاریس است. علیرضا به همراه
سرمربی تیم روز ۲۰ اردیبهشت عازم این مسابقات میشوند و از روز ۲۲ اردیبهشت
باید به مصاف رقبای خود برود. خدا را شکر شرایط بدنی اش خوب است و تمرینات
تکنیکی و فنی خود را پیگیری میکند. امیدوارم که او بتواند آخرین سهمیه تیم
ملی را کسب کند. سرلک در این مسابقه رقیبان سرسختی هم دارد و باید با مدال
داران جهان رقابت کند. آنها هم به هر دلیلی تا به الان نتوانستند سهمیه بگیرند،
حاال یا بدشانسی یا به دلیل عدم آمادگی موفق به کسب سهمیه نشدند. مسابقات
حساسی پیش روی سرلک است و امیدوارم بتواند صاحب سهمیه شود.
اسالمی تأکید کرد: امیدوارم آن روز، روز خوب سرلک باشد و بتواند سهمیه را
بگیرد تا تیم ملی با ترکیب کامل راهی المپیک پاریس شــود. در این مسابقه سه
سهمیه توزیع میشود، به فینالیستهای سهمیه تعلق میگیرد و نفرات سوم هم
به صورت مشــترک با هم مسابقه رودررو برگزار خواهند کرد و در صورت پیروزی
به سهمیه میرسند.
مربی کشتی آزاد در مورد وضعیت کامران قاسمپور و برگزاری مسابقه انتخابی
بین او و حســن یزدانی گفت: نگاه کامران قاسمپور به وزن ۸۶ کیلوگرم است، ما
شــرایط ویژهای برای حسن یزدانی قائل شدیم که اگر خدای نکرده کتف او یاری
نکرد و نتوانست به المپیک برسد، جایگزینی برای او داشته باشیم. کادر فنی تا به
الان یزدانی را تست نکرده و ما کشتی گرفتنش را بعد از جراحی کتف در مسابقه
ندیدیم. او فعالً در حال تمرین با مربی اختصاصی اش است و بعد از طی کردن طول
درمانش و حضور در یک مسابقه تکلیفش مشخص میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه کادر فنی و فدراسیون هنوز از وضعیت حسن
مطمئن نیستند، ما باید یک نفر را کنار او داشته باشیم چون زمان زیادی هم در
اختیار نداریم. بعد از مسابقات مجارستان تکلیف مشخص میشود. در حال حاضر
حســن یزدانی در چرخه انتخابی از همه جلوتر است، او قهرمان دنیاست و ما هم
ارزش زیادی برای او قائل هستیم. اگر در تورنمنت مجارستان کتفش یاری نکند یا
اگر خودش فکر میکند نمیتواند با این وضعیت کشتی بگیرد، شاید یک انتخابی
برگزار کنیم، اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست باید ببینیم در تورنمنت مجارستان
شرایط به صورت پیش میرود.
اسالمی در مورد وضعیت جســمانی کامران قاسمپور عنوان کرد: خدا را شکر
او هم وضعیــت خوبی دارد و تمریناتش را پیگیری میکند. ابتدا قرار بود کامران
وزنش را بالا ببرد اما به خاطر وضعیت حسن و بازگشت به وزن قبلی اش، در حدود
۹۰ کیلوگرم است که برای وزن ۸۶ کیلوگرم، یک وزن ایده آل محسوب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *