اخذ مالیات از فراریان مالیاتی

اقتصاد زیرزمینی به فعالیت های اقتصادی اطلاق میشود که تنظیم نشده یا به دولت گزارش نمیشــوند و به همین دلیل از درآمــد حاصل از این فعالیت ها مالیات پرداخت نمیشــود. این شامل فعالیتهایی مانند کار اعلام نشده، مشاغل غیر رسمی و معاملات اقتصادی ثبت نشده است. اقتصاد زیرزمینی چالش های مهمی برای دولت ها ایجاد میکند، زیرا منجر به از دست رفتن درآمد مالیاتی میشود و میتواند رقابت ناعادلانه ای را برای کسب وکارهایی که در اقتصاد رسمی فعالیت میکنند، ایجاد کند. برای رسیدگی به این چالش ها و وارد کردن بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی، اجرای یک سیستم جامع اطلاعات مالی و کالایی زیر نظر سامانه مودیان مالیاتی بسیار مهم است. هدف این ســامانه، افزایش شفافیت از طریق ضبط و نظارت بر جریان کالاها و خدمات در سراسر زنجیره تولید و توزیع است. با اجرای این سیستم، دولت میتواند به طور موثر فعالیتهای اقتصادی را ردیابی کند، مشاغل غیرمنطبق را شناسایی کند و اطمینان حاصل کند که مالیات بر درآمد حاصل از این فعالیتها پرداخت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *