اخلال بنگاه های املاک در بازار مسکن

بر اســاس این گزارش مشــاوران املاک پردرخواست ترین کسب و کار برای صدور مجوز فعالیت هستند و در حال حاضر بیش از 181 هزار بنگاه معاملات املاک در کشــور فعالیت دارند که در بازرســی از 30 هزار بنگاه املاک، 3 هزار بنگاه متخلف شناسایی و پلمب شده است یعنی تقریباً از هر هزار بنگاه 30 بنگاه متخلف در حال فعالیت است. عمده تخلف بنگاهها نداشتن مجوز فعالیت، گرانفروشی و انجام معاملات با اسناد غیر معتبر است. بررسی ها نشان میدهد بعضی مشاوران املاک مرتکب شش تخلف صنفی میشوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالا بود ، ارائه ندادن کد رهگیری و هم دستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاهها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *