استقلال در برزخ کسر امتیاز

پیــش از آنکه پرونده اســتقلال بــه کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال برود، صحبت از این بود که توضیحات به حدی کافی و قانع کننده است که هیچ خطری باشگاه اســتقلال را تهدید نخواهد کرد و پرونده نیز راهی کمیته
انضباطــی فدراســیون فوتبال نخواهد شــد اما برخلاف وعده هایی که مســئولان باشگاه اســتقلال داده بودند و خبرهایی که از ســوی برخی رسانه های نزدیک به باشگاه استقلال منتشر شد، پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال رفته تا رأی آن بزودی اعلام شود. اگر پرونده اســتقلال به کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال نمیرفت میشد امیدوار بود که حکمی علیه باشگاه استقلال صادر نشود اما وقتی توضیحات قانع کننده نبوده و این موضوع را کمیته نظارت بر قراردادها شفاف و روشن اعلام کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *