افزایش سن بازنشستگی تایید شد

بررسیها نشان میدهد میانگین سن بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۶.۳ سال بوده در حالی که سن بازنشستگان جدید در این سال بیشتر و برابر با ۵۷.۶ سال بوده است طی سالهای اخیر سن بازنشستگان جدید از میانگین سن کل بازنشستگان بیشتر بوده است. بر اساس آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی، تعداد افراد تحت پوشش این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر رسیده که ۱۶.۸ درصد آن را که معادل ۷.۸ میلیون نفر است را بازنشستگان یا مستمری بگیران تشکیل میدهد. گزارشی که سازمان تامین اجتماعی از شاخصهای جمعیتی افراد تحت پوشش خود ارایه داده از برخی جهت ها قابل توجه است که یکی از آنها میانگین سن بازنشستگی است که از جمله شاخصهای مهم و کلیدی در تصمیم گیری ها و انجام اصلاحات پارامتریک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *