اقتصاد در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌پذیر می‌شود

وی در گفت وگوی ویژه خبری سیما مهم ترین رویکرد دولت و این وزارت خانه برای رشــد تولید را رفع انحصار از فضای کســب وکار با تسهیل صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه ادامه یافته، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هســتند، اقدام می کنیم؛ چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشــنامه، دستورالعمل، آیین نامه و مقررههایی از این دســت است که هر روز فعالان اقتصادی را ســردرگم میکند و اولا برای کسانی که مطلع هستند، رانت ایجاد میکند و ثانیاً برای کسانی که میخواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود میکند و پیش بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم میریزد. خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که باز هم قانون تســهیل کسب وکار بســیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم بخشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *