اقتصاد کشور همچنان به نفت وابسته است

علی حتمی کارشناس انرژی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایران به صورت خدادادی از منابع غنی انرژی بهره مند بوده و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از یک صد سال میرسد، گفت: تا کنون در استفاده
از این منابع در جهت تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسل های فعلی و آینده به درستی استفاده کنیم. وی درباره چالش ها و مســائل روز کشــور در حوزه انرژی گفت: افزود: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آبهای ژرف و با هزینه تولید بالا است، دارای صندوقی ۱/۴ تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسل های آتی را نیز تأمین و تضمین میکند. علی حتمی ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکتهای داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی میکند و هم در عرصه رقابتهای جهانی عرض اندام کرده و منشأ صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم میکند. این کارشناس حوزه انرژی تاکید میکند: متأسفانه در کشور ما همواره دولت های مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه های ملی را اســتقراض از صندوق توســعه ملی یافته اند و نتیجه آن این شده است که بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر دیون دولت به صندوق ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *