امکان تکرار سقوط تاریخی بورس وجود دارد؟

پس از بیش از دو سال عقبماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی وتورم، حال شاخص کل در حال ثبت رکوردهای جدیدی است و در حال حاضر در محدوده ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار واحدی قرار گرفته است. حمید میرمعینی، کارشــناس بازار ســرمایه، در واکنش به رشد چشم گیر بورس در هفته های اخیر؛ گفت: سالها است که رشد بورس در نتیجه توسعه شرکت های صنعتی و معدنی و خدماتی و رشــد درآمد شــرکتها حاصل از تولید و یا خدمات نبوده اســت، بلکه عمدتا در نتیجه رشــد تورم بوده اســت و تورم منجر به رشد درآمد ریالی خیلی از شرکتها شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *