انتظارات تورمی در دیماه به کف رسید

انتظارات تورمی در دیماه به کف رسید. نتیجه بررسیهای صورت گرفته درخصوص انتظارات تورمی و اخبار منفی درخصوص تورم و ارز از ابتدای دی ماه امسال تا نخستین روز بهمن ماه نشان میدهد که شاخص
انتظارات تورمی به صفر نزدیک شده است به طوری که این شاخص حتی از نخستین روز دی ماه نیز کمتر شده است. انتظارات به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در تورم و شاخص های قیمتی بازارها سال هاست
که به بحث اصلی در محافل دانشــگاهی تبدیل شده است. به گونه ای که در کنار سیاست گذاری و برنامه هایی که مسئولان اقتصادی در دستور کار خود قرار میدهند، انتظارات مثبت یا منفی میتواند برای بازار و شاخص
تورم را تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *