اولویت‌های سندملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران

دبیر ستاد توسعه فناوری های هوش مصنوعی و رباتیک، رویکردها و اولویتهای ســند ملی هــوش مصنوعی جمهوری اســلامی ایران را تبییــن کرد و گفت: حوزه آمــوزش و پژوهش، ســلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همینطور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویتهای ما در سند است. بهروز مینایی با اشــاره بــه ابلاغ ماده واحده
نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اســلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از ســوی رئیس شورا و جایگاه حوزه هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت دستگاههای مختلف از جمله معاونت علمی با این حوزه و سند ملی مربوطه، اظهار کرد: اگر مروری بر تاریخ فناوری داشته باشیم، در مییابیم که همواره تولد یک تکنولوژی و فناوری نوظهور، نگرانیها و دغدغه هایی را برای بشریت به همراه داشته است و این موضوعی است که اتفاقا این روزها در مورد هــوش مصنوعی به عنوان یک حوزه نوظهور در عرصه فناوری به چشم میخورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *