بازنده اصلی ناترازی برق، صنایع هستند

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در سالهای گذشته در قوانین ما عنوان شده بود که بخش خصوصی باید در حوزه احداث نیروگاه ورود کند، بخش خصوصی ورود کرد؛ اما دولت برق تولیدی را زیر قیمت تمام شده خریداری میکند یا اینکه خریداری کرده و مبالغ را پرداخت نکرده اســت.مهراد عباد درباره موضوع ناترازی برق در کشور اظهار کرد: ناترازی برق در ایران زمانی شروع شد که سبد انرژی کشور بعد از انقلاب و
جنگ اشتباه تدوین شد. آن زمان قرار شد که بیشتر انرژی کشور از گاز تأمین شود و البته ما به نوعی جزء آخرین کشورهایی بودیم که توانستیم از تکنولوژی گازی استفاده کنیم، زیرا تصور بر این بود که ســوخت پاک و نامحدودی اســت. اما در طی زمان با مشکل مواجه شدیم. وی افزود: آن زمان ما گاز زیادی را در اختیار داشــتیم اما مســئله جداســازی و شیرین ســازی آن بود که ما این تکنولوژی را در اختیار نداشــتیم و عملا شاهد بودیم
کــه میزان زیادی گاز در فلرها به هدر میرفت و کلی میادین هم داشــتیم که امکان برداشت از آنها را نداشتیم. در کنار آن نگاه برخی دولتها آینده نگرانه نبوده و توسعه تأمین انرژی پیش نرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *