بیشترین‌نرخ‌تورم‌برای‌استان‌های‌کم‌درآمد

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در مهر امسال دهک اول با ۶۲.۴درصد بیشترین تورم کالاهای خوراکی و استان سیستان و بلوچستان با ۴۸.۶درصد بیشترین تورم نقطه ای را تجربه کرده اند.بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران اگرچه نرخ تورم کل کشور در مهرماه امسال، برابر ۴۲.۹درصد است اما این عدد در دهکهای مختلف هزینهای متفاوت بوده و در بازه ۴۰.۸درصد برای دهک دهم تا ۴۸.۷درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم سالانه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ۵۸.۹درصد برای دهک هشتم تا ۶۲.۴درصد برای دهک اول است. در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز بین ۳۲.۴درصد برای دهک چهارم،پنجم و ششم تا ۳۶درصد برای دهک دهم متغیر است. این ارقام نشان می دهند همچنان فشار تورمی به ویژه در گروه خوراکیها برای دهک اول یعنی دهک کم برخوردارتر بیش از همه دهکهاست. همچنین این گزارش نشان می دهد فاصله تورمی دهکها در مهر به ۷.۹درصد رسید که نسبت به فاصله تورمی ۷.۸درصد در ماه قبل، ۰.۱درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۷واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۵واحد درصد افزایش داشته است.افزایش فشار تورمی بر گروههای کم درآمد از زاویه دیگر هم خود را نشان می دهد. در گزارش تازه مرکز آمار ایران اگرچه تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در مهر امسال ۴۸.۶درصد بوده اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۷.۸درصد و کمترین آن مربوط به استان زنجان با ۴۲.۴درصد بوده است. این یعنی اهالی سیستان و بلوچستان به عنوان محرومترین استان در کشور نزدیک به ۵۰درصد بیشتر از مهر سال قبل هزینه کرده و بیشترین تورم نقطهای را پشت سر گذاشته اند.همچنین در حالی که نرخ تورم سالانه در مهرماه برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۹درصد رسید اما بیشترین نرخ سالانه در این ماه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۸.۲درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۳۸.۴درصد است. همچنین در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان البرز با ۴درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ۱.۹درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *