تأمین غذا با حمایت از تولید داخلی

بیــش از یک ماه از انتصاب وزیر جدید وزارت جهاد کشــاورزی میگذرد. محمد علی نیکبخت که بیش از این مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران بود مدیریت این وزارتخانه را برعهده گرفته است. عنوان میشود وی مدیری اجرایی اســت. نیکبخت در نخســتین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع گســترش و توســعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کرد و گفت: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی، تمرکز بر روی صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در حال حاضر ۷ هزار طرح با پیشرفت بالای ۲۰ درصد وجود دارد که به دلیل مشکلات سرمایه گذاری امکان تکمیل آنها وجود نداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *