تاثیر‌افزایش‌ دستمزد‌ بر‌قیمت‌ها

کارشناسان اقتصادی می گویند افزایش دستمزد کارگران نه موجب تعدیل نیروی کار می شود و نه آنطور که ادعا می شــود به افزایش هزینه های تولید دامن می زند. حوالی روز کارگر ویدیویی از درددل یک کارگر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به دســت شد؛ کارگری که از وزیر می خواست نگذارد لبخندی را که امسال با افزایش حقوق بر لبــان کارگران نقش بســته، خراب کنند. نگرانی او از زمزمه های کاهش دستمزد 1401 کارگــران بود که البته وزیر به او اطمینان داد که چنین نخواهد شــد و اینها شــایعه است. تداوم این شایعات و به دنبال آن اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنــی بر اینکه تعدیل دستمزد در دستور کار دولت قرار دارد، موجب شد تا علاوه بر رد این خبر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، شورای اطلاع رسانی دولت هم با رد این خبر اعلام کند: تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷درصدی کف دســتمزد کارگران قطعی و گمانه زنی ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است. اما این شایعات از کجا شروع شد و چطور به آن دامن زده شد؛ همان شبی که بعد از یک گفتوگوی بی وقفه 14ســاعته بین دولت و شرکای اجتماعی اش مصوبه دستمزد سال جاری کارگران به تصویب و امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران در توئیتی از احتمــال تعدیل کارگران با اجرای این مصوبه خبــر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *