تامین ۴۵هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن

ســعیده محمد – ایده روز | معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن تامین شده است.

ارسالن مالکی افزود: طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در حالی کلید خورد که موجودی زمین
قابل احداث تقریبا صفر بود.رییس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با تلاشهای انجام شده، با انجام تملک
اراضی، استفاده از ظرفیتهای منابع طبیعی، اراضی مازاد سایر دستگاهها، اراضی دولتی و ملی واقع در حریم
شهرها، توافق با بخش خصوصی و غیره، اکنون بیش از ۴۵هزار هکتار زمین در محدوده شهرها تامین تامین شد
و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت.وی از شناسایی ۶۰ نقطه در خارج از محدوده و حریم شهرها
و انجام مطالعات مکانیابی آنها به منظور شهرکســازی خبر داد و اظهارداشــت: در تعدادی از این شهرکها
طرحهای تفصیلی تهیه و در برخی از آنها ساخت و ساز آغاز شده است.
مالکی خاطرنشــانکرد: تعداد پنج مورد از این شــهرکها در تهران مکانیابی شــده است که از جمله در
اعتمادیه، ملارد و شهرک خوارزمی خواهد بود. هرچند باید منابع و طرح تفصیلی آنها مشخص شود تا میزان
بارگذاری مسکن در آنها مشخص شود.معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: تاکنون در این زمینها یک هزار
و ۵۰۰ پروژه آماده سازی از جمله تسطیح زمین، خدمات زیربنایی، جوی و جدول و غیره تعریف شده است.
اقدامات انجام شده در جزیره بوموسی
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در جزیره بوموسی، تصریح کرد: سند مالکیت اراضی دولتی این جزیره به
نام سازمان ملی زمین و مسکن است که در مجموع یک هزار و ۲۵۸ هکتار است.
مالکی گفت: این سازمان برای بومیان و افرادی که مشمول قانون هستند، زمین و مسکن آماده کرده و واگذار
میکند.وی ادامهداد: اکنون ۲ پروژه در جزیره بوموسی تعریف شده که در یکی از آنها ۱۱۰ واحد توسط سازمان

ملی زمین و مسکن ساخته شده و در پروژه دیگر، تعدادی واحد توسط بنیاد مسکن در حال
ســاخت است.این مقام مسئول تاکید کرد: در سایر جزایر کشور نیز همچون دیگر شهرها ومولد سازی اموال و دارایی ها
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع مولدسازی، گفت: با توجه به ماهیت درآمد-
هزین های سازمان ملی زمین و مسکن، این مهم از گذشته در دستور کار سازمان بوده است و
اکنون نیز به استناد قانون آن را به پیش میبریم.
وی اظهارداشت: شناسایی منابع مازاد، ارزش افزایی به شیوه های مختلف و بازاریابی برای
فروش یا تهاتر اموال، مراحل مختلف انجام مولدسازی است.
مالکی اضافه کرد: شناسایی امالک این سازمان در قالب مولدسازی به ارزش ۶۱.۴ همت
بوده که تاکنون ۳۴ همت آن به صورت نقدی یا تهاتری محقق شده و ارزش املاک در دست
اقدام برای مولدسازی نیز ۲۷ همت است.
تامین ۱۴۰ هزار واحد زمین برای صنعت شهرها
وی در ادامه به تامین زمین برای اقشــار خاص اشــاره کرد و گفت: برای اقشار خاصی که
ظرفیتهایی در خود دارند، پیگیریهایی به صورت ویژه انجام میشود و از جمله تاکنون ۱۴۰
هزار واحد برای مسکن کارگری موسوم به صنعت شهرها تامین شده است.
مالکی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان و اعضای هیات علمی، هنرمندان، ورزشکاران و فرهنگیان،
سایر اقشاری هستند که تامین زمین آنها به طور ویژه پیگیری میشود.
شناسایی ۱۲۰ همت فرصت سرمایه گذاری
وی از شناســایی ۱۲۰هزار میلیارد تومان فرصت ســرمایه گذاری از سوی این سازمان در
سراسر کشور خبر داد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن توجه ویژه ای به سرمای های خرد
مردم داشته و سازوکارهایی برای استفاده از آنها تعریف میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ملاحظات زیست محیطی اراضی طرح نهضت ملی مسکن
اشاره کرد و گفت: این سازمان بدون اخذ نظر دستگاههای عضو کارگروه از جمله در مباحث
زیست محیطی نظیر فرونشست، گسل، زونهای آبی و غیره اقدام نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰هزار هکتار از اراضی شناسایی شده، به دلایل فنی نظیر
فرونشست از دستور کار خارج شده است و بارگذاری مسکن در آنها انجام نمیشود.
رفع ۳۹۵۶ مورد رفع تعرض از اراضی ملی
رییس سازمان ملی زمین و مسکن اظهارداشت: در سال گذشته چهار هزار و ۹۶۸ مورد
وقوع تصرفات اراضی ملی از سوی یگان حفاظت این سازمان گزارش شد.
وی بیانداشت: بررسی ها نشان داد در چهار هزار و یک مورد وقوع تعرض به اراضی ملی
صحت داشته و سه هزار و ۹۵۶ مورد آنها رفع تعرض فوری شد.
مالکی خاطرنشان کرد: برای بقیه موارد نیز پرونده حقوقی تشکیل شده و در دست پیگیری
است.
چالشهای تامین زمین
وی، مهمترین چالش این سازمان در تامین زمین را وجود اراضی کشاورزی در شهرهای
فاقد زمین ملی برشــمرد و افزود: این مشکلات از جمله در شهرهای شمالی به دلیل محاط
بودن این شهرها در بین اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و جنگل ها که ممنوعیت تغییر کاربری
داریم، وجود دارد؛ با این حال کار متوقف نشده و از طریق اراضی سایر دستگاهها اقدام میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: اکنون بیشترین کسری زمین نسبت به متقاضیان در استانهای
فارس، زنجان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، لرستان و همدان است.
وی گفت: همچنین ۵۰۰ هزار نفر متقاضی داریم که در انتظار مانده اند و تامین زمین آنان در دستور کار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *