تجارت ایران و عراق از ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد

یحیی آل اسحاق امروز در نشستی با حضور بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه امروز روابط تجاری ایران و عراق به تعبیر من یک فرصت شبه طالیی است، اظهار داشت:مجموع اقتضائات ایران و عراق به گونه ای است که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری بوده و منافع آن برای مردم هر دو کشور محفوظ است. رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق افزود: ما در یک شــرایط خاص در جهان و منطقه قرار داریم ولی آنچه که برای ما ثابت اســت پیگیری منافع ملی بوده که نمود پیگیری این منافع ملی بهرهمندی از فرصتهای تجاری در کشور عراق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *