تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجرایی شدن برنامه هفتم، طی پنج سال، اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی محقق خواهد شد. داوود منظور – معاون رئیس جمهور – با اشــاره به فرایند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری محور و چارچوب اصلی تدوین برنامه هفتم است و بهترین راهکارها برای مسئله های کشور در حوزه های مختلف ارائه شده است. وی با اشــاره به اینکه برنامه هفتم برنامه مسئله محور اســت، ادامه داد: برنامه هفتم هماهنگی بین دســتگاههایی اجرایی جهت تحقق سیاســت های مصوب هیات دولت را تسهیل خواهد کرد. معاون رئیس جمهور افزود: در دوره پنج ســاله به روشهای حل مسائل کشور پاسخ مناسب و عملی داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *