تورم ۳.۳درصدی قیمت مسکن

مرکز آمار ایران از تورم۳.۳درصدی قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به ماه قبل خبر داد. پیش ازاین بانک مرکزی تورم مسکن تهران در شهریور را۱.۱درصد اعلام کرده بود.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریور امسال شاخص قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد۱۵۹.۷رسیده که نسبت به ماه قبل (۳.۳،)۱۵۴.۷درصد افزایش داشت است.پیشازاین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در شهریورماه بر کاهش شیب تورمی این بازار حکایت داشت و میزان رشد قیمت مسکن در این ماه۱.۱درصد اعلام شده بود. افزایش تورم ماهانه در ماه گذشته تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران۳.۳درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور در مقایســه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸درصد،)۱.۵واحد درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه به نقطه در شهریور تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد۴۵.۷درصد رسیده است. به عبارتدیگر خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران به طور متوسط۴۵.۷درصد بیشتر نسبت به شهریورماه سال گذشته پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۴درصد)۱.۷واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. افزایش تورم سالانه نرخ تورم سالانه شهریور آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد۳۰.۳درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۴درصد،)۱.۹واحد درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی مناطق٢٢گانه شهر تهران در شهریور سال جاری متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته درمناطق۲۲گانه شهر تهران به۴۶۱۱۱۱و۸۳۴.۴۳۹هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت۱۲۷.۹۱۰هزار ریال بیشترین و منطقه۱۸با متوسط وزنی قیمت۷۰۵.۲۴۱هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق۲۲گانه شهر تهران به خود اختصاص داده ا ند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *