ثبات در بازار ارز با سیاست‌های هشت‌گانه

سید کمال سیدعلی درباره وضعیت ارز و عملیات روانی برای برهم زدن ثبات بازار ارز گفت: عملکرد بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز خوب بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است و دیگر شاهد هجوم برای خرید به بازار ارز نیستیم. وی تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بوده است و با کنترل ریال و سیاست های انقباضی توانسته نرخ ارز را کنترل کند.کارشناس مسائل ارزی توضیح داد: پیش از اعمال سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، فرد تسهیالت کلان دریافت میکرد و تا زمانی که آن را وارد حوزه تولید کند، برای کســب سود بخشی را وارد بــازار ارز میکرد و دلار و یورو میخرید که این خود موجب کاهش ارز در بازار و التهاب آن میشد.وی تاکید کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاستهای هشتگانه همچون ایجاد مرکز مبادله ارز، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز، اصلاح مقررات، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز، تقویت ابزارهای نظارتی، تغییر دیپلماسی و اهتمام به بازگشت ارز حاصل از صادرات توانسته بازار را کنترل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *