جزئیات اقدامات دولت برای تثبیت بازار ارز

نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها علامت میدهد و موجب بی ثباتی آنها میشــود. یکی از محورهای مورد تایید نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بیثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها عالمت میدهد و موجب بی ثباتی آنها میشــود. یکی از محورهای مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی سیاســت تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیشبینی پذیر کردن بازار ارز است. و بانک مرکزی سیاســت تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *