جلوگیری از خروج ارز با احیای کارخانه های راکد

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعالسازی مجدد کارخانه ها، نیازی به واردات از خارج نداریم، تاکید کرد: با احیای مجدد کارخانه ها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و فرصتهای شغلی بسیار، وابستگی به واردات کمتر شده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می شــود.فتح الله بیات، با ابراز خرسندی از احیای کارخانه های راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم، اظهار کرد: یکی از اقدامات شایسته و خوبی که دولت با جدیت در دستور کار دارد، فعالسازی مجدد کارخانه ها و شرکتهایی است که از گردونه تولید خارج شــده اند. احیای کارخانه های تعطیل و راکد، اشتغال مجدد نیروهای کار را به دنبال دارد و زمینه بازگشت کارگران بیکار شده را فراهم می کند لذا امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد و کارخانه های راکد به چرخه تولید صنعت برگردند.وی ادامه داد: تعطیلی کارخانه ها باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران و خانه نشــین شدن آنها می شود، درنتیجه برای گذران زندگی ناچار به استفاده از مقرری بیمه بیکاری می شوند ولی بیمه بیکاری بودجه و منابع خاص خود را نیاز دارد. از طرفی کارگران بیکار شده اضافه کاری ندارند و از مزایای کمتری برخوردارند، در نتیجه حقوق کمــی دریافت می کنند.بیات افزود: کارگری که از بیمه بیکاری استفاده می کند، نمی تواند در جایی مشغول کار شود چون بیمه او قطع می شود و بیمه بیکاری با توجه به هزینه های زندگی نمی تواند تمام نیازهای او و خانوادهاش را پوشش دهد.این فعال کارگری احیای مجدد کارخانه ها و برقراری شیفت های کار را به سود کارگران دانست و گفت: وقتی کارگر در محیط کار سه شیفته مشغول فعالیت شود، صرفنظر از آرامش روحی و روانی که به دست می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز تامین شده و حداقل های زندگی خود و خانوادهاش را تامین خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *