حداقل‌دستمزد‌چقدر‌بالا‌می‌رود؟

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به سبد معیشتی ۹میلیون تومان خانوار، می گوید: با توجه به اینکه حداقل دســتمزد امسال کارگران ۴میلیون و ۵۰میلیون تومان است، حدود ۴میلیون و ۹۵۰هزار تومان شکاف میان دستمزد و سبد معیشت خانوار وجود دارد. در هیاهــوی میان اعداد و ارقام اعلامی برای خط فقر، شــورای عالی کار بالاخره هزینه سبد معیشت کارگران را اعلام کرد؛ عددی که حدود ۳میلیون تومان متفاوت از رقم پارسال است. روز یکشنبه بعد از برگزاری ۸نشست فشرده در کمیته مزد شــورای عالی کار، شرکاری اجتماعی روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و سبد معیشت را نزدیک به ۹میلیون تومان تعیین کردند. براســاس اعلام اعضای شورای عالی کار، شاخص سبد هزینه معیشت خانوار کارگری با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۸میلیون و ۷۹۷هزار تومان بوده؛ عددی که براساس اطلاعات مربوط به تورم دی ماه تعیین شده است. آخریــن گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در دی ماه به ۴۲.۴درصــد و نرخ تورم نقطه ای به عدد ۳۵.۹درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *