خیز چین برای تحول عظیم با دلارزدایی از تجارت انرژی

چین با خرید نفت و گاز از ایران، ونزوئلا، روســیه و برخی از کشورهای آفریقایی در ازای پرداخت یوان، مشــغول ایجاد یک شبکه امنیتی مالی از طریق دلارزدایی از تجارت خارجی اســت که یک تحول عظیم در تجارت جهانی انرژی محسوب میشود. در پنجاه و ســومین گزارش از سلســله گزارش های پایش تحولات تجارت جهانی، گلچینی از تحولات اخیر در دولایحه جهانی و منطق های محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندهــا و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *