دست گردشگری ایران از جام جهانی قطر دور ماند؟

در حالیکه رئیس انجمن علمی طبیعتگردی از عدم رزرو حتی یک تخت از 20هزار تخت در نظر گرفته شده برای گردشگران جام جهانی در کیش خبر
داده، معاون بین الملل اتاق ایران هم از برنامه ریزی نامطلوب در این راستا انتقاد کرده بود. در حالــی که بازیهای جام جهانی فوتبال 2022به عنوان یکی از مهمترین تورنمنتهای ورزشــی، از 20نوامبــر یا 2۹آبــان ماه آغاز می شود و تا ۱۸دسامبر ( 2۷آذر) ادامه خواهد داشــت، انتقادات به نحوه برنامــه ریزی برای حضور تماشاگران ایرانی در این رویداد ورزشی و اســتفاده از ظرفیت هــای جام جهانی قطر، افزایش یافته است. هفته گذشــته علیرضا یــاوری معاون بین الملل اتاق ایران از بی توجهی به گردشــگری حــال همزمان با برگــزاری جام جهانی قطر انتقاد کرده (اینجا) و گفته بود: متأسفانه درباره این موضوع و میزبانی از توریستهای کشورهای اسامی و دارای اشتراکات فرهنگی هم در کیش برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته است.
او همچنین گفته بود اگرچه ظاهراً قرار است کیش میزبان برخی از توریستهای جام جهانی قطر باشد اما به هیچ وجه پیشبینی خاصی در مورد وضعیت اســکان افراد انجام نشده است؛ حتــی افرادی که در کیــش زندگی می کنند نمی دانند چگونه می توانند برای دیدن بازیها به قطر بروند.
امروز هم فرید جواهرزاده رئیس انجمن علمی طبیعتگــردی ایران به آفتاب نیوز خبر داد با وجود آماده ســازی 20هزار تخت برای اقامت گردشگران جام جهانی در کیش اما هنوز حتی یک تخت هم رزرو نشده است. او با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای استفاده از فرصت جام جهانی قطر باید از مدتها قبل آغاز می شد تا از سه تا چهار ماه قبل رزورها برای اقامت شروع می شد بیان کرد: باید ظرفیتهای گردشگری ایران به خوبی به دنیا معرفی می شد. موضوع ایران هراسی نیز از بزرگترین چالشهایی است که باید برای رفع آن برنامه ریزی شود چراکه این مساله یک شبه قابل حل نیست. با وجود این ها اما آنطورکه ایســنا گزارش داده بــا توجه به هزینه های بــالای اقامت در کشور قطر، مسئولان در ایران به نحوی برنامه ریزی کرده اند که تماشاگران بتوانند با صرف هزینه های رفت وآمد و بلیت، بازیهای ایران را تماشا کنند. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، کشتیرانی از بوشهر و کیش تدارک دیده شده و ایرانیها می توانند صبح با استفاده از کشتی کروز به قطر مسافرت کرده و بازی مورد نظرشان را تماشا کنند و شب به کشور برگردند. همچنین تماشــاگران خارجی می توانند با اســتفاده از هواپیماهای شاتل و انتخاب کیش به عنوان محل اقامتشان، بازی مورد نظرشان را تماشا کنند و به کشور مبدا خود برگردند. چون به هر حال اقامت در قطر، اقامت گرانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *