رشد اقتصادی جهان در سال آینده

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در گزارش جدید میان دورهای خود با توجه به روند اجرای سیاست پولی در اقتصادهای جهان و بهبود ضعیف تر از حد انتظار اقتصاد چین، چشــم انداز رشد جهانی را در ســال جاری ۳ درصد و در سال آینده و ۲.۷ درصد پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش جدید، نرخ تورم سرفصل، تورمی که در آن قیمت مواد غذایی و سوخت در نظر گرفته میشود، در جهان رو به کاهش گذاشته است اما نرخ تورم اصلی، تورمی که قیمت غذا و انرژی از آن حذفشــده اســت، پایدار باقیمانده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *