رشد صنعتی ایران از ۱۶۴ کشور جهان بیشتر شد

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو در گزارشی موسوم به سالنامه بین المللی آمار صنعتی، رشــد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۶.۵ درصد اعلام کرده اســت. در ســال ۲۰۲۱ نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران ۶.۶ درصد رشد کرده بود.این گزارش همچنین سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران طی سال ۲۰۲۲ را معادل ۸۲۵ دلار محاســبه کرده اســت. این رقم برای سال قبل از آن ۷۱۲
دلار اعلام شده بود.بر اساس برآورد این نهاد بین المللی سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال ۲۰۲۲ نیز ۱۴.۷ درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *