سایه سنگین خشک سالی بر منابع آب

گزارش های رسمی منتشر شــده از منابع رسمی نشان از تداوم خشک سالی در سال آبی که به تازگی پشت سر گذاشته شده، دارد. به این ترتیب سایه سنگین این پدیده سه سال است که منابع آب را تحت تاثیر قرار داده است. در همین زمینه، سخنگوی صنعت آب کشورمان گفته است: سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به عنوان سومین سال خشک متوالی با آثار ملموس خشکسالی هیدرولوژیکی در ایران به پایان رسید.فیروز قاسمزاده خاطرنشان کرد: در طول سه سال گذشته، کاهش به ترتیب ۱۸ و ۱۵ درصدی بارش نسبت به شرایط نرمال بر اساس شبکه ایستگاهی مبنای وزارت
نیرو، باعث حاکم شدن خشک سالی هیدرولوژیکی و کاهش مضاعف دبی پایه رودخانه ها و ورودی به مخازن سطحی و منابع آب زیرزمینی شد و همین امر محدودیت های جدی در
تامین آب نسبت به سالهای نرمال به بار آورد.وی گفت: نبود توازن زمانی و مکانی بارشها نســبت به شرایط نرمال نیز باعث تشدید این محدودیت شد و در بعضی موارد استفاده
از آب های به هنگام را ناممکن کرد.قاســمزاده افزود: از سوی دیگر، کاهش ذخایر مخازن سدها یا ناهمگن بودن وضعیت ذخیره در مخازن در مناطق مختلف کشور باعث تشدید
تنش های آبی در برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *