سقوط تولید با اعمال سیاستهای دستوری

وزیر اقتصاد و امور و دارایی ضمن اشاره به ناکارآمدی سیاست های دستوری تاکید کرد که این سیاست ها باعث تیره و تار شدن چشم انداز تولید می شود. : سید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور و دارایی ضمن اشاره به سقوط تولید با اعمال سیاست های دستوری اظهار کرد: برای به ثمر نشستن و انگیزه دادن به تولیدکننده غیر از سیاست تحریک تقاضا، نیازمند این هستیم که در ســمت عرضه به نحوی عمل کنیم که چشم انداز ســودآوری برای تولیدکننده مبتنی بر بهبود کیفیت مثبت باشد و تولیدکننده انگیزه این را داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند.وی افزود: در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، تولید کمتر از ظرفیت های موجود، محصول سیاست های کلان و نادرست است و در همین راستا برای رشد تولید و اشتغال باید سیاست های صحیح اتخاذ شود. همچنین دسترســی منصفانه و قیمت گذاری منصفانه برای مردم و مصرف کننده و تولیدکننده از ضرورت های تحقق این مهم هست. نکته ی دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که بنباید در حق مصرف کننده اجحاف شود، و هم زمان نباید به خاطر مصرف کننده، با اعمال سیاست های دستوری چشم انداز تولید را تیره و تار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *