‌ سیاستهای دولت برای حل ناترازی انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سبد سوخت کشور باید متنوع باشد، گفت: سیاستهای دولت ســیزدهم با توجه به معیشت مردم در جهت حل ناترازی انرژی در کشور است، البته برای حل ناترازی بنزین میتوانیم شرایط استفاده از خودروهای هیبریدی فراهم کنیم. عبدالعلی رحیمی مظفری با اشــاره به موضوع ناترازی انرژی به خصوص بنزین با استفاده از سوختهای جایگزین گفت: بحث تنوع سبد سوخت و بهینهسازی مصرف از اولویتهای کشور است که در بودجه سالیانه و برنامه هفتم توسعه احکامی برای آن دیده شــده است.وی اظهار کرد: یکی از نادرترین مصوبات شورایعالی انرژی کشور با ریاست رئیس جمهور در حوزه سوخت و بحث جایگزینی خودروهای هیبریدی است که با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد و جای امیدواری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *