سیب زمینی سرخ کردن
در فضا!

خوردن سیب زمینی سرخ کرده در فضا ممکن است به لطف یک دستگاه جدید امکان پذیر باشد. بــه نقــل از آی ای، جاذبه بر هر کاری که ما روی زمین انجام میدهیم، از جمله نحوه ســرخ کردن سیب زمینی تاثیر میگذارد. قرن هاست که انسانها غذاها را سرخ میکنند و این کار ساده ای به نظر میرســد. با این حال، در واقع چیزهای بیشتری در مورد آن وجود دارد که علمی پیچیده پشت آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *