شوک گمرکی به بازار خودرو

تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به اصطلاح ، قطعات منفصله همان تعرفهای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی سازی نشده اند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت، اما اخیرا دولت آن
را تغییر داده که میتواند تاثیر بسیاری روی بازار خودروهای مونتاژی داشته باشد. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیســی با داخلی ســازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی اســت که بخش عمده خودروهای تولید داخل در این کلاس قرار میگیرند. میزان تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. براساس این مصوبه پیشنهادی، فقط تعرفه قطعات منفصله بدون لحاظ کردن سایر هزینه ها، باعث افزایش ۵۵ درصدی در مبادی ورودی کشور خواهد شد. این در حالی است که این افزایش قیمت به طور طبیعی، تولید خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سیسی را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و تولیدشان متوقف خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *