فاز ۱۴ ‌پارس جنوبی مهمترین پروژه صنعتی کشور

معاون صنایع پیشــرفته و پروژه های کلان ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین برگ از کتاب مهمترین پروژه صنعتی کشــور پس از انقلاب است که راه اندازی آن سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت گاز میشود. حمید بازارگان، در نشست خبری پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز پارس جنوبی با راهبری ایدرو افزود: این مگاپروژه با ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه صنعتی سبب میشود که از رقیب قطری خود که شرکت های آمریکایی در پروژه های آن حضور دارند، پیشی گرفته و بیش از آنها گاز تولید کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *