فرارهای میلیاردی زیر تیغ سازمان مالیاتی

هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر شده است تا فرارهای مالیاتی زیر تیغ سازمان مالیاتی قرار بگیرند و در این راستا شناسایی حساب های اجارهای مشکوک، شناسایی شرکت های کاغذی، گزارش های فرار مالیاتی و راه اندازی سامانه سوت زنی از مهم ترین اقدامات در این عرصه بوده است. به گزارش از سازمان امور مالیاتی، در دوره تحولی سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی به یکی از رویکردهای اصلی سازمان تبدیل شده است به گونهای که بسیاری از سامانه ها و طرحهای نیمه تمام برای رصد فرارهای مالیاتی ایجاد و حتی ارتقا یافت. یکی از مهم ترین این اقدامات راه اندازی و به روز رسانی سامانه سوت زنی بود در این سامانه اعلام گزارش های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف های مالیاتی فراهم شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *